Joustava kuljetusratkaisu ovelta ovelle-kuljetuksiin

Jyväskylä ⇄ Lievestuore ⇄ Hankasalmi ⇄ Suonenjoki ⇄ Kuopio

Lue Lisää

Kuo­pio: 050 5416187

Jyväs­ky­lä: 050 5919666

Edulliset hinnat ja nopeat toimitukset JYVÄSKYLÄKUOPIO

Kuopion ja Jyväskylän talousalueet sekä reiteille osuvat kunnat

Paketitkyytiin.fi on jous­ta­va kul­je­tus­rat­kai­su ovel­ta ovel­le-kul­je­tuk­siin. Toi­min­tam­me kat­taa Kuo­pion ja Jyväs­ky­län talous­a­lu­eet sekä rei­teil­le osu­vat kun­nat. Nou­dam­me lähe­tyk­sen­ne ja toi­mi­tam­me ne ilmoit­ta­maan­ne osoit­tee­seen.

Miksi Paketitkyytiin.fi?

  • Sään­nöl­li­nen lii­ken­nöin­ti kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa (tiis­tai ja tors­tai)
  • Ovel­ta ovel­le
  • Kap­pa­le­ta­va­rat, myös ther­mo­kul­je­tuk­si­na
  • Var­mat ja kus­tan­nus­te­hok­kaat kul­je­tuk­set
  • Kul­je­tuk­set myös mui­na päi­vi­nä sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sia

Ota yhteyttä / Pyydä tarjous

Ota yhteyttä / Pyydä tarjous