Kuljetukset ja lämpösäädellyt kuljetukset

Lähetykset 25 kg asti

Olem­me eri­kois­tu­neet pien­ten lähe­tys­ten (0-25 kg) kul­jet­ta­mi­seen mut­ta toi­mi­tam­me myös­kin eri­kois­mit­tai­sia lähe­tyk­siä sopi­muk­sen mukaan. Autois­sam­me kul­ke­vat monen­lai­set tuot­teet aina kir­jeis­tä elin­tar­vik­kei­siin, autot varus­tet­tu myös ther­mo­kul­je­tuk­siin sovel­tu­val­la kul­je­tus­ti­lal­la, mah­dol­lis­taen kul­je­tuk­set +2°C…+25°C läm­pö­ti­lois­sa. Autois­sam­me on tal­len­ta­va läm­pö­ti­la­seu­ran­ta yli 2 tun­tia kes­tä­vil­le ther­mo­kul­je­tuk­sil­le. Kul­je­tam­me paket­tin­ne aina kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja tur­val­li­ses­ti ovel­ta ovel­le.

Ota yhteyttä / Pyydä tarjous

Ota yhteyttä / Pyydä tarjous